– Urząd Gminy Hanna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Hannie zaprasza dzieci i młodzież  ze szkół podstawowych do udziału w profilaktycznym konkursie plastycznym pod hasłem:   „ Korona nie dla wirusa”

Warunku konkursu zawarte są w Regulaminie.

Termin dostarczenia prac do dnia 26.11.2021 r.

regulamin_konkursu_plastycznego

Owiadczenia zwizane z konkursem

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 26.11.2021r. w formie przyjmowania uwag i opinii, poprzez:• wysłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie w formie pisemnej osobiście …

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2021/2022

  Podstawa prawna: art. 36 ust.15 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

 Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2003,2004, 2005 i w 2006 roku, zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów …

Back to top