– Władze

Wójt Gminy Hanna
mgr Grażyna Stanisława Kowalik
tel. 83 379 80 27
 
Sekretarz Gminy
mgr Jolanta Goleman
telefon: 83 343 24 30
 
Skarbnik
lic. Urszula Grobelko
Telefon: 83 379 86 36

Back to top