– Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Hanna – 6 maja 2024 r.

Hanna, 30 kwietnia 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie postanowienia nr 501/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Hanna uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  I sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Stwierdzenie kworum.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Hanna.
  a) Podjęcie uchwały nr I/1/2024 w sprawie Przewodniczącego Rady Gminy Hanna.
 9. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Hanna.
  a) Podjęcie uchwały nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Hanna.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Hanna.

Obsługa Rady Gminy Hanna

/-/ Żaneta Prudaczuk

Back to top