– 2022 – wrzesień

Gmina Hanna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020  pozyskało 41.300 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostało 13 nowych laptopów wrazz oprogramowaniem i tablet, sprzęt trafił już do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z terenu Gminy Hanna.

www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Wójt Gminy Hanna informuje, że od dnia26 września 2022 roku (poniedziałek) będą przyjmowane wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W dalszym ciągu można składać wnioski na dodatek węglowy.

Wnioski na dodatek węglowyi pozostałe źródła ciepła można składać do30 listopada 2022 roku.

ZAWIADOMIENIENa podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy …

Back to top