– 2021 – listopad

Hanna, 19 listopad 2021r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834)  uprzejmie informuję,  że w dniu 30 listopada  2021 r.  o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy …

W poniedziałek 22 listopada br. pracownicy urzędu gminy w Hannie zostali powiadomieni o błąkającym się psie. Zwierzę zostało zabrane z ulicy Szkolnej w Hannie i przewiezione do gospodarstwa na ulicy Długiej 12. Piesek jest łagodny i w bardzo dobrym stanie.

Posiada obrożę i chętnie chodzi na smyczy, dlatego sądzimy że posiada właściciela. Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją …

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Hannie zaprasza dzieci i młodzież  ze szkół podstawowych do udziału w profilaktycznym konkursie plastycznym pod hasłem:   „ Korona nie dla wirusa”

Warunku konkursu zawarte są w Regulaminie.

Termin dostarczenia prac do dnia 26.11.2021 r.

regulamin_konkursu_plastycznego

Owiadczenia zwizane z konkursem

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 26.11.2021r. w formie przyjmowania uwag i opinii, poprzez:• wysłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie w formie pisemnej osobiście …

Back to top