– 2023 – luty

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 670 837,50 zł

– całkowita wartość: 670 837,50 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie …

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

Warunkiem udziału w …

Back to top