– 2021 – grudzień

Szanowni Państwo Radni

Rady Gminy Hanna

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372, 1834)  uprzejmie informuję,  że w dniu 21 grudnia  2021 r.  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXIX sesja Rady Gminy Hanna. 

                         

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.Stwierdzenie kworum.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z …

Back to top