– 2022 – marzec

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w dniu 31 marzec 2022 r.  o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXXII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.Stwierdzenie kworum.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z …

Back to top