– 2023 – listopad

21 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  XLVII sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek …

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z dn. 10.11.2023 r. dostępne w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1326-ogloszenie-o-wynikach-konsultacji-z-dn-10-11-2023-r

Back to top