– 2022 – styczeń

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2022 r.  o godzinie 10:00  w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się  XXXsesja Rady Gminy Hanna w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady …

Urząd Gminy Hanna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informują, iż od dnia 25 stycznia 2022 r. do odwołania, są zamknięte dla interesantów.

Podstawową formą obsługi  jest kontakt mailowy – gmina@gminahanna.pl oraz telefoniczny:

604 065 804Wójt83 37 98 016sekretariat83 37 90 802woda83 37 90 803wycinka drzew, piece83 37 98 005podatki83 37 98 015USC, dodatek osłonowy83 37 98 028finanse83 37 98 029kasa, dodatek osłonowy, 500+83 …

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) …

Back to top