– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hanna na lata 2021-2027”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.
Konsultacje społeczne prowadzone będą do dnia 26.11.2021r. w formie przyjmowania uwag i opinii, poprzez:
• wysłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie w formie pisemnej osobiście na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
• przesłanie pocztą elektroniczną na adres: hanna@ops.pl

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.
Jednocześnie informujemy, że projekt w/w dokumentu jest dostępny w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie.

Pliki do pobrania:

Strategia.pdf

UCHWAŁA.docx

zarzdzenie.png

formularz konsultacyjny.png

Back to top