– 2023 – październik

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Hanna.

Pełna treść …

Więcej szczegółów oraz załączniku w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1278-konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-mogacymi-realizowac-zadania-pozytku-publicznego-na-2024-rok

Back to top