– 2022 – grudzień

Komunikat

Wójt Gminy Hanna informuje, iż zakończył dystrybucję węgla w ramach zakupu preferencyjnego na rok 2022. Skorzystali z niego wszyscy, którzy złożyli wnioski, tj. 60 gospodarstw domowych .

Kolejny etap dystrybucji węgla jest przewidziany na przyszły rok.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WŁODAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej …

Back to top