– 2024 – luty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 827 488,63 zł

– całkowita wartość: 827 488,63 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w …

Back to top