– 2024 – kwiecień

Hanna, 30 kwietnia 2024  r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie postanowienia nr 501/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Hanna uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  I sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Wręczenie radnym zaświadczeń o …

Hanna, 18 kwietnia 2024  r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  LI sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Stwierdzenie …

Back to top