– 2022 – czerwiec

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 14:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Holeszów, Nowy Holeszów i Holeszów Osiedle.

Informujemy, że w dniach 23 – 24 czerwca 2022 r. (czwartek i piątek) w godzinach 9:00 – 14:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Holeszów, Nowy Holeszów i Holeszów Osiedle.

Raport o stanie Gminy Hanna

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm.) przedstawiamy raport o stanie Gminy  Hanna za rok 2021, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy .  Raport ten będzie …

Back to top