Aktualności

Postaw na biznes

Fundacja Inicjatyw Lokalnych w związku z realizację projektu „Postaw na biznes”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”


     9 października 2013 r. Stanisława Kowalewska otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej”. Laureatce podczas uroczystości towarzyszyli przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik, Przewodniczący Rady Gminy Hanna – Marek Kwietniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury – Eugeniusz Zaniuk, członkowie stowarzyszenia STKN we Włodawie, córka Agnieszka, zaprzyjaźnieni twórcy ludowi z gminy Hanna oraz przedstawiciele jednostek kultury.   

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Hannie. 2013r.

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Hannie.

    Delegacja Gminy Hanna pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Hanna Marka Kwietniewskiego i Wójta Gminy Grażyny Kowalik udała się w dniu 5 października do Radziechowy k. Żywca. W skład delegacji wchodzili:   Jerzy Chilczuk, Eugeniusz Zaniuk, Mariola Kuć, Michał i Janina Zaniuk, Kazimierz Baj, Wadysław Matcżuk zaproszeni przez Panią wójt do wzięcia udziału w uroczystości. Inni  radni gminy nie mogli skorzystać z wyjazdu. W Radziechowach na Górze Matyska, gdzie usypywany jest Kurhan Pamięci Narodowej obchodzono IX Zaduszki Narodowe. Historia tego miejsca rozpoczęła się w roku 2005 w  odpowiedzi  na słowa Jana Pawła II: ,,naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia..”. Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy i św.p. ks. Prałata Stanisława Gawlika na szczycie góry Matyski, u podnóża Krzyża Jubileuszowego, rozpoczęto usypywanie Kurhanu Pamięci. Co roku w uroczysty sposób przywożona jest ziemia z miejsc historycznie ważnych dla Polski oraz miejsc szczególnie ważnych dla Ziemi Żywieckiej i usypywany jest z niej symboliczny Kurhan Pamięci Narodowej.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”

W dniu 20 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Wójt Gminy Hanna Grażyna Kowalik podpisała umowę na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie i budowa kanalizacji w Kuzawce i Hanna-Piaski”, w ślad za podpisaną umową ministerstwo przekazało zaliczkę na konto Gminy Hanna. Projekt  zawarto w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina Ochrona Ekosystemów Doliny rzeki Bug na granicy terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy.

Granie Nocą

granie-noca2013 

Komunikat MZC Włodawa

Komunikat MZC Włodawa

W Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie budujemy przyjazny dla ludzi oraz środowiska system gospodarki odpadami komunalnymi.


swoim zasięgiem obejmujemy:
miasto Włodawa, gm. Hanna, gm. Hańsk, gm. Podedwórze, gm. Sławatycze, gm. Sosnówka, gm. Stary Brus


Dołącz do większości - segreguj odpady i korzystaj z obniżonej stawki.

Jarmark 2013 cz.2

„JARMARK W HANNIE”
W dniu 25 sierpnia 2013 r. mieszkańcy Gminy Hanna i okolic mogli wziąć udział w imprezie plenerowej „Jarmark w Hannie”.
Impreza „Jarmark w Hannie”  zorganizowana została w ramach projektu, który realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Gmina Hanna posiada niezwykle bogatą kulturę, mieszka tu i tworzy wielu wszechstronnie utalentowanych ludzi (twórców ludowych, gospodynie przygotowujące tradycyjne potrawy regionalne, zespoły ludowe i biesiadne, kronikarzy, regionalistów, ale także stąd  wywodzą się cenieni na świecie artyści malarze). Piękne, dawne tradycje są tu pielęgnowane  
i przekazywane. Organizacja imprezy pozwoliła na większe zainteresowanie zwłaszcza młodzieży i dzieci kulturą regionu i wyrobienie właściwego szacunku dla kultury przodków.
W ramach operacji odbyła się jednodniowa impreza  25 sierpnia 2013 r.

Międzygminny Związek Celowy

Międzygminny Związek Celowy


został powołany w 2005. W chwili obecnej do Związku należy siedem samorządów z trzech powiatów: włodawskiego, bialskiego i parczewskiego.
Od 1 lipca 2013 roku gminy w całej Polsce są zobowiązane do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowicie zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przejął obowiązki w zakresie realizacji tej ustawy od gmin zrzeszonych w MZC, a więc: gminy miejskiej Włodawa, gminy: Hańsk, Hanna, Stary Brus, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze.

Dołhobrodzkie spotkanie z Józefem Brodą

17 sierpnia gościł w Dołhobrodach JÓZEF BRODA – genialny multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, charyzmatyczny pedagog. Gra przede wszystkim na instrumentach dętych – trombicie, gajdach, okarynie, piszczałkach, a także skrzypcach. Podziw wzbudza grą na liściu. Znakomicie śpiewa, m.in. „białym głosem”. ,,Dołhobrodzkie spotkanie
z Józefem Brodą” przebiegło w dwóch częściach.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30