– Blog

Raport o stanie Gminy Hanna

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm.) przedstawiamy raport o stanie Gminy  Hanna za rok 2021, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy .  Raport ten będzie …

Read more Raport o stanie Gminy Hanna za 2021r.

Back to top