– 2023 – wrzesień

W dniach od 1 września do 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Hanna w godz. 9:00-14:00 wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu obrębów ewidencyjnych Gminy Hanna.

Dotyczy realizacji zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisku (w …

Back to top