– 2023 – lipiec

Wójt Gminy Hanna informuje, że zgodnie z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOŚ) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie 4 gmin (Stary Brus, Hanna, Wyryki i …

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

„Gmina Przyjazna Seniorom” – celem konkursu jest wyłonienie gmin z terenu województwa lubelskiego, gdzie prowadzone są wielozakresowe inicjatywy na rzecz osób starszych.

„Aktywny Senior” – celem konkursu jest wytypowanie Aktywnej Seniorki/ Aktywnego Seniora podejmujących wszechstronne działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej …

Back to top