– Prace taksacyjne w lasach Gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna informuje, że zgodnie z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisko (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOŚ) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie 4 gmin (Stary Brus, Hanna, Wyryki i Włodawa) powiatu włodawskiego” oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, zawiadamiamy właścicieli lasów, że od 2023-07-04r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o..

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

Nr obr. ewid.Nazwa obr. ewid.Pow. użytków Ls w ha
0001DAŃCE73,8416
0002DOŁHOBRODY170,9573
0003HANNA182,4131
0004HOLESZÓW11,3534
0005HOLESZÓW NOWY1,129
0006HOLESZÓW PGR7,3018
0007JANÓWKA149,659
0008KONSTANTYN148,5873
0009KUZAWKA112,1608
0010LACK30,6778
0011PAWLUKI12,0653
0012ZAŚWIATYCZE111,3058

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt biuro@las-r.pl

Back to top