Aktualności

KOMUNIKAT - wojewódzki trening SWA/SWO

Hanna , dnia 30 lipca 2020 r.

 

                                                                            

KOMUNIKAT - wojewódzki trening SWA/SWO

 

 

           Urząd Gminy Hanna  informuje, że w ramach wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz  Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWA/SWO) w dniu 1 sierpnia 2020 roku. (sobota) o godz. 17:00— będzie podawany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności powiatu - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

          Sygnał ma charakter ćwiczebny i nie jest związany z wystąpieniem zagrożenia. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z komunikatu.

          Działania powyższe upamiętniają jednocześnie 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

                                                                               

 

 Wójt Gminy Hanna

                                                                                /-/ Grażyna Kowalik

 

 

 

 

 

 

Wykonał : P. Książek

83  379 81 78

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie

Informujemy, że trwają prace związane z realizacją zadania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W HANNIE’’.

   Umowa została zawarta w Lublinie dnia 28.10.2019 r.

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ     ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE .

  Całkowita wartość projektu -  920 938,76 zł.

  Wartość dotacji ze środków europejskich – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-  556 333,47 zł.

W ramach zadań wykonane będą prace :

-demontaż przedłużenia garażu,

-wykonanie nowej dobudowy garażu,                                                                                                     

-przebudowa schodów wewnętrznych,

-demontaż pokrycia dachowego,

-docieplenie stropów,

-pokrycie dachu i wykonanie obróbek blacharskich,

-częściowy demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

-ocieplenie podłogi na gruncie,

-docieplenie styropianem ścian budynku,

-docieplenie ścian fundamentowych i piwnicy,

-instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,

-demontaż wewnętrznych boazerii, balkonu,

-częściowa przebudowa instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

-wykonanie wentylacji nawiewowo- wywiewnej,

-wykonanie instalacji c.w.u.,

-wykonanie nowej kotłowni i rozbudowa instalacji c.o.

Ankieta

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, podsumowującej  konsultacje społeczne wspierające procedurę tworzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna.

Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi są anonimowe, a wyniki zostaną poddane jedynie analizie statystycznej i zaprezentowane na stornie internetowej Gminy Hanna (www.gminahanna.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna.

Ankieta będzie dostępna do 31 sierpnia 2020 r.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, Państwa opinie pozwolą nam w przyszłości jeszcze lepiej przygotować konsultacje społeczne.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/S33rJBWLXKNpxPuNA

 

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek położonych w obrębie Kuzawka i Dołhobrody

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/615-ogloszenie-o-sprzedazy-dzialek oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Ponadto na stronie System Informacji Przestrzennej  https://hanna.e-mapa.net/ w zakładce ,,Działki na sprzedaż" istnieje możliwość podglądu położenia działek przeznaczonych do sprzedaży.  

Uwaga

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31