Aktualności

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści wpłyniętej oferty na realizację zadania publicznego

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 19a,  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości treść oferty, która wpłynęła do tut. Organu na realizację zadania publicznego, poprzez zamieszczenie oferty na okres 7 dni:

Zgodnie z art. 19a, ust. 4 ww. ustawy: ,,Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”

Z ofertą zapoznać się można pobierając ze strony: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/766-ogloszenie-o-podaniu-do-publicznej-wiadomosci-tresci-wplynietej-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego 

Uwagi w formie pisemnej do zamieszczonej oferty można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub w Urzędzie Gminy w Hannie, 22-220 Hanna,  ul. Rynek 2/1.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hanna.

Ogłoszenie o zostaje zamieszczone od dnia 08.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.

Hanna, dn. 08.09.2021 r.                                                     Wójt Gminy Hanna

Przerwa w dostawie wody - 8 września 2021 r.

Urząd Gminy Hanna informuje, że w dniu 8 września 2021 r. (środa) w godzinach 10.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Pawluki oraz Dołhobrody.

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

 
Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

 

  1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: : https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8
  2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
  3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
  4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
  5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 września 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - pendrive i głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Regulamin konkursu

Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/

 

WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO

Hanna, dnia 2 września 2021 r.

 

Mieszkańcy Gminy Hanna!

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.
Na terenie gminy Hanna stanem wyjątkowym zostały objęte następujące miejscowości: Dołhobrody, Hanna, Janówka, Kuzawka, Pawluki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami apeluję szczególnie o zachowanie ostrożności i czujności. W przypadku zauważenia osób podejrzanych proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym Wójta Gminy bądź służby mundurowe (policję ,straż graniczną).

Przypominam także o obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

                                                                    Wójt Gminy Hanna

                                                                   /-/

                                                                    Grażyna      Kowalik

Szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 154./2021/D/OZ z dnia 06.09.2021 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Informujemy, że na stronach internetowych poświęconych Narodowemu Spisowi Powszechnemu została opublikowana ważna informacja dotycząca NSP „Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?”.

linki do informacji:

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html .

https://spis.gov.pl/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy/.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31