– Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obwieszczenie Wójta Gminy Hanna o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępne na stronie BIP w zakładce 'Załączniki’, w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1332-obwieszczenie-wojta-gminy-hanna-o-kontroli-zbiornikow-bezodplywowych-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciekow

Back to top