– Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z dn. 10.11.2023 r. dostępne w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1326-ogloszenie-o-wynikach-konsultacji-z-dn-10-11-2023-r

Back to top