– Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok

Więcej szczegółów oraz załączniku w odnośniku poniżej:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/1278-konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-mogacymi-realizowac-zadania-pozytku-publicznego-na-2024-rok

Back to top