– Transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

TRANSPORT NA WYBORY W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Hanna informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej
„transportem powrotnym”. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:
1) Pisemnie- Urząd Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna
2) Ustnie (w tym telefonicznie)- Sekretariat w Urzędzie Gminy Hanna, nr tel. 833798016 najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Poniżej link do dokumentu na stronie BIP:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/wybory/wybory-parlamentarne-2023/1244-transport-na-wybory-w-dniu-15-pazdziernika-2023-roku

Back to top