– Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2022

Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2022.

Informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna został umieszczony Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2022 r. Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Hanna podczas sesji w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Aby zabrać głos, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Hanna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2023r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Hanna.

http://bip.gminahanna.pl/index.php/prawo-2/raport-o-stanie-gminy-hanna-za-2022r

Back to top