– Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Hanna

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Hannie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Hanna.

Back to top