Aktualności

Zaproszenie serce i rozum

 

 

Zaproszenie

W ramach realizacji projektu pn.Serce i rozum – program profilaktyczny
i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu organizowane jest
dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 1000 w świetlicy w Orchówku spotkanie dietetyka z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie wszystkie działające na terenie powiatu włodawskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Informacja - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Hanna

informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna w zakładce: Ogłoszenia – 2015 – listopad 2015 (http://gmina.hanna.sisco.info/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=11), a także na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Hanna, zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna.

 

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Ogłoszenie w sprawie losowania członków OKW na terenie Gminy Hanna

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Hanna

z dnia 3 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 8 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M.P. Nr 30, poz. 345) informuje się, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Hanna w Sali Posiedzeń odbędzie się publiczne losowanie po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych w Gminie Hanna w wyborach do Sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 25 października 2015r.:

 

1) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

2) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

3) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 3 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

4) Obwodowa komisja Wyborcza Nr 4 – spośród 9 zgłoszonych kandydatów;

                                                                              Wójt Gminy Hanna

                                                                               Grażyna Kowalik

Obwieszczenie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         W związku z prowadzeniem dezynfekcji sieci wodociągowej, mogą wystąpić pewne dolegliwości po spożyciu surowej wody przez osoby wrażliwe na związki chloru.

Zaleca się spożywanie wody przez ludzi po jej uprzednim przegotowaniu z wyjątkiem dzieci i osób starszych, którzy powinny w tym czasie spożywać wodę butelkowaną. 

O zakończeniu dezynfekcji i braku ograniczeń korzystania z wody wodociągowej, poinformujemy mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej www.gminahanna.pl.

W trosce o zdrowie osób korzystających z wodociągu gminnego, proszę o bezwzględne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Szacunkowy czas prowadzenia dezynfekcji określamy na ok. 10 dni.  

 

 Hanna, dnia 25.09.2015 r.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Informacja - susza

Hanna dn.24.08.2015r.

                                                                       

         

Wójt Gminy Hanna

Informuje, że Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego  nr 269 z dnia 20.08.2015r. została powołana komisja do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych długotrwałą suszą na terenie Gminy Hanna.            

Druki oświadczeń o zaistniałych stratach rolnicy mogą odbierać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Hannie codziennie w godzinach jego urzędowania oraz dostępne są na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej w zakładce Aktualności - Szacowanie strat - informacja dla rolników (http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php). Osoba odbierająca druki zostanie poinformowana o sposobie ich wypełniania.

Ostateczny termin składania oświadczeń to 04.09.2015r. Złożone po tym terminie oświadczenia  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                

                                                                                                                          Wójt Gminy Hanna

                                                                                                                               Grażyna Kowalik 

Dożynki 2015

plakatdz2015

Komunikat 08 2015

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Hanna informuje mieszkańców, u których zamontowano instalacje solarne, że w związku z planowanymi w nadchodzących tygodniach przerwami w dostawie energii elektrycznej, zaleca się zabezpieczenie paneli słonecznych przed nadmiernym nasłonecznieniem w tych godzinach.
W miarę możliwości użytkowników, panele należy zasłonić materiałem nieprzepuszczającym/ograniczającym przepuszczalność promieni słonecznych.


Wójt Gminy Hanna
Grażyna Kowalik

Upały


Hanna, dnia 10 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
Ze względu na utrzymujące się upały informuję, że od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Hannie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 14.00.
Od godziny 14.00 do końca dnia pracy będzie pełniony dyżur.

 

Wójt Gminy Hanna
-Grażyna Kowalik-

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30