Aktualności

I Posiedzenie V Kadencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

20181228 131932 HDR

 

Dnia 28 grudnia 2018 roku, odbyło się I Posiedzenie V kadencji  Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

W trakcie obrad Zgromadzenia omówiono i podjęto uchwały w kilku istotnych sprawach. W drodze głosowania dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia Związku na kolejną kadencję, któremu ponownie przewodniczyć będzie Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński. Funkcję 

Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia będzie zaś pełnić Pani Anna Drabik – przedstawiciel gminy Podedwórze. Pełny skład członków Zgromadzenia tworzyć będą przedstawiciele gmin członkowskich związku w liczbie 24. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór składu Zarządu Związku, który jest organem wykonawczym związku. Na Funkcję Przewodniczącego Zarządu wybrany został Józef Steć, który zastąpił ustępującego ze stanowiska Krzysztofa Chilczuka. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano Wójta Gminy Hańsk – Marka Kopieniaka, członkami zarządu będą pozostali Wójtowie gmin członkowskich związku, a więc: Moniak Mackiewicz-Drąg (Gmina Podedwórze), Marcin Babkiewicz (Gmina Sosnówka), Arkadiusz Misztal (Gmina Sławatycze), Grażyna Kowalik (Gmina Hanna) oraz Paweł Kołtun (Gmina Stary Brus). 

Dokonano również wyboru składu Komisji Rewizyjnej, którą w obecnej kadencji tworzyć będą: Anna Spólna – przedstawiciel gminy Sławatycze, Tomasz Wawryszuk – przedstawiciel gminy Sosnówka oraz Jerzy Łagodziński – przedstawiciel miasta Włodawa. Ponadto uchwalony został plan finansowy 

na 2019 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 -2029. 

 

 

Wigilia

3

informacja

Drodzy Mieszkańcy.

PGE Dystrybucja S.A zawiadamia ,że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych na ulicach : Dworska ,Rynek, Szkolna.

Przerwa planowana jest w godz. 8:00- 11:00.

 

ZAWIADOMIENIE z dnia 3.12.2018

                                                                      Hanna, 3 grudzień 2018 r. 

                                                                                                            

                                                                                 

 

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz. 994)  uprzejmie informuję,  że w dniu  14 grudnia 2018 r.  o godz. 13:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Hanna odbędzie się III sesja Rady Gminy Hanna.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Hanna.

2.Informacje z prac stałych komisji rady gminy.

3. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Hanna do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019-2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zakupu posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31