– Urząd Gminy Hanna

Spotkania z mieszkańcami, warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne, zajęcia w szkołach i przedszkolach – to tylko niektóre działania, jakie prowadzi Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, aby zwiększyć społeczną świadomość ekologiczną. Z końcem lutego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, rozpoczęliśmy kolejną kampanię edukacyjną pod hasłem „MNIEJ CZARNEGO WIĘCEJ KOLOROWEGO”. Strategicznym celem proponowanych działań jest …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 827 488,63 zł

– całkowita wartość: 827 488,63 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w …

Back to top