– Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Hanna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020  pozyskało 41.300 zł w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostanie 13 nowych laptopów wraz
z oprogramowaniem i tablet, sprzęt trafi do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Back to top