– WYKAZ NR 1/2022 nieruchomości stanowiących własność Gminy Hanna przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Hanna przeznaczony do zbycia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem:

http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/913-wykaz-nr-1-2022-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-hanna-przeznaczonych-do-zbycia

Leave Comment

Back to top