ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Hanna.

Pełna treść zawiadomienia i proponowany porządek obrad w dokumencie poniżej 👇

Exit mobile version