Gospodynie
do dzieła!

Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.

O programie

Gospodynie do dzieła! to program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia, dzięki któremu będą mogły realizować swoją działalność.
Co chcemy osiągnąć:
Naszym celem jest ułatwić KGW realizacje inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR.
z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem
w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Więcej informacji pod adresem:

Exit mobile version