KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2022/2023

           Podstawa prawna: art. 36 ust.15art.40 i 42 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w  2005 ,2006 i w 2007 roku zamieszkałych na terenie gminy Hanna

Wójt Gminy Hanna zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Hanna lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2022 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 15 – 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: kasjer@gminahanna.pl

Ważne informacje poniżej:

Exit mobile version