Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Miejscowości: Dołhobrody, Konstantyn, Lack, Pawluki, Zaświatycze

Miejscowości: Dańce, Hanna, Holeszów, Holeszów PGR, Janówka, Kuzawka, Nowy Holeszów

Exit mobile version