Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek urzędu gminy posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie schodów

Budynek urzędu nie posiada platformy przychodowej

Dostosowanie wind

Urząd nie posiada wind, toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Dostępność pochylni

Urząd posiada pochylnię.

Dostępność platform

Urząd nie posiada platform dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Dostępność informacji głosowych

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność pętli indukcyjnych

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Urząd posiada dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.Exit mobile version