– Urząd Gminy Hanna

Hanna, 18 kwietnia 2024  r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40) uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Hannie odbędzie  LI sesja Rady Gminy Hanna.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Stwierdzenie …

Back to top