Aktualności

Zapytanie Ofertowe 17.06.2014

Hanna 17.06.2014r.


    Zapytanie ofertowe 

                                                                                   Ochotniczej Straży Pożarnej w Hannie o wartości poniżej 14000,00 euro
               Na dostawę i montaż  2szt. altanek drewnianych sześciokątnych o wymiarach 5x5 m wykonanych z drewna sosnowego, słupy nośne o rozmiarze 13x13 cm, wysokość 2m, wysokość kalenicy 2,70,barierki o wysokości  1m, pokrycie gontem bitumicznym w kolorze bordo, pomalowana drewnochronem, nad barierkami ozdobne kratki, altanka wyposażona w stół sześciokątny i 5 szt. ławek   drewnianych . Altanki zamontowane zostaną na  działce nr 316/7 obręb Hanna . Montażu  altanek  należy  dokonać do dnia 20 lipca 2014r.                                                                                                                     oraz.
Na dostawę grilla betonowego Tampere wersja 1  wysokość  195 cm, szerokość 115cm, głębokość 70 cm, chromowany ruszt z atestem przewidziany na ok.12 osób wykończony białym tynkiem, brązowym betonem i jasnym łupkiem z wyposażeniem ( miech do rozpalania, szczotka do czyszczenia, szczypce , elektryczny napęd do rożna.  Grill  należy dostarczyć  do dnia 20.08.2014r.

Zaproszenie

                                                               

                                                             Hanna, dnia 27 maja 2014 r.

 

                                                                 

                                                                        

 

                                                                                  

                         Z A P R O S Z E N I E

 

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Hanna, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hanna.

Porządek obrad:


1. Otwarcie:

     - stwierdzenie quorum,

     - przyjęcie porządku obrad,

     - przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji rady gminy.

2. Informacja z prac stałych komisji rady gminy.

3. Informacja wójta gminy o działalności między sesjami.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Uchwalenie Planu Aktywności Lokalnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

    b) zmian w budżecie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Hanna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Dyskusja i zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Marek Kwietniewski

Życzenia GOKiS

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego i wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy cała załoga GOKiS w Hannie. 

MEGAMATMA uczy w bibliotece bezpłatnie

MEGAMATMA uczy w bibliotece bezpłatnie - to projekt do którego przystąpiła Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie. 

Biblioteka zaprasza uczniów ( od szkoły podstawowej- kl. 4-6, przez gimnazjum po szkołę ponadgimnazjalną), studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów do skorzystania z bezpłatnych e- zasobów MegaMatma.

MegaMatma to ogromna baza wiedzy teoretycznej, zadań z rozwiązaniami, klasówek i testów on-line, wzorów i twierdzeń. Z zasobów serwisu MegaMatma.pl  mogą korzystać wszyscy, którzy na co dzień potrzebują wiedzy z matematyki. W serwisie znajdą pełną wiedzę z matematyki przydatną na każdym poziomie edukacji, zgodną z nową podstawą programową i recenzowaną przez rzeczoznawców MEN. 

Uwaga! Można także przystąpić do próbnego egzaminu z matematyki on-line, który odbędzie się 14.04.2014 r. o godz. 9.00. 

Biblioteka  zachęca do skorzystania z  portalu MegaMatma.

Nowe decyzje w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Nowe decyzje w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Ułatwienia odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt

19 marca br. zostało podpisane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Pozwoli to na ułatwienie odbioru zwierząt od hodowców utrzymujących mniejszą liczbę zwierząt, do których nieopłacalne byłoby wysłanie specjalistycznego środka transportu.

Ma to też zmniejszyć ryzyko epizootyczne związanego z transportem świń dokonywanym przez rolników, wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu, na duże odległości.

Zmiana polega m.in. na umożliwieniu przemieszczenia świń do rzeźni za pośrednictwem miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, które znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami. Odbywa się to za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, wydawaną po przeprowadzeniu analizy ryzyka i stwierdzeniu, że przemieszczanie świń nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ww. miejsca muszą być wyposażone w maty dezynfekcyjne oraz nie mogą się tam znajdować, w tym samym czasie, inne zwierzęta niż świnie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (treść rozporządzenia)

GIW - wytyczne sprawie stosowania przepisów dotyczących produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego na obszarach objętych ograniczeniami

Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami - dopuszczony

Dzień Kobiet w Hannie

Dzień Kobiet w Hannie

W tym roku 8 Marca w Gminie Hanna nie był zwyczajnym dniem. W Dniu Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Popołudnie z Niespodzianką”. Uczestniczyły w nim licznie przybyłe mieszkanki Gminy Hanna. Z wielką przyjemnością gościliśmy najważniejszą kobietę w gminie, Panią Wójt Grażynę Kowalik.  Organizatorzy przygotowali w tym dniu kilka atrakcji. Panie miło spędziły czas słuchając
i oglądając występu Koła Aktywnych Kobiet „Cygańskie Rytmy” z Hańska. Barwne stroje, niesamowita energia występujących pań, a przede wszystkim napisane z humorem teksty piosenek wzbudziły niekłamany zachwyt zgromadzonej publiczności.  Wiele bardzo przyjemnych chwil dostarczyła Barbara Piasecka z Dubeczna wraz z akompaniatorem Wiesławem Koroną. Spotkaniu towarzyszyła wystawa biżuterii wykonanej przez Panią Barbarę Olszewską z Dubeczna. 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31