Aktualności

Komunikat MZC Włodawa

Komunikat MZC Włodawa

W Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie budujemy przyjazny dla ludzi oraz środowiska system gospodarki odpadami komunalnymi.


swoim zasięgiem obejmujemy:
miasto Włodawa, gm. Hanna, gm. Hańsk, gm. Podedwórze, gm. Sławatycze, gm. Sosnówka, gm. Stary Brus


Dołącz do większości - segreguj odpady i korzystaj z obniżonej stawki.


Każdy właściciel (zarządca) nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej oraz mieszanej na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie, osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Jeśli już złożyłeś deklarację – pamiętaj o terminowym dokonywaniu opłat.


Informujemy, że podmioty które nie złożyły deklaracji zostaną do tej czynności wezwane. Brak deklaracji spowoduje naliczenie w drodze decyzji administracyjnej opartej o stawkę podstawową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli znacznie wyższą niż stawka obniżona (druk deklaracji dostępny na www.mzcwlodawa.pl)
W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszczyna postępowanie egzekucyjne.


Z poważaniem Zarząd Międzygminnego Związku Celowego


Kontakt:
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
www.mzcwlodawa.pl
tel. 82 572-58-56
Biuro Związku: ul Żołnierzy WiN 22 (II piętro) 22-200 Włodawa

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31