Aktualności

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/662-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko udostęopniony został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach II publicznego wyłożenia do wglądu w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.  Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2021 r.:

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31