Aktualności

28 września 2020 r. o godz. 9:00 w budynku starej szkoły podstawowej w Hannie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Hanna. Serdecznie zapraszamy

Hanna, dnia 14 września 2020 r.

 

Zaproszenie

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713)  uprzejmie informuję,  że  w dniu

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Hanna
 1. Informacje z prac stałych komisji rady gminy.
 2. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji planowanych na 2020 r. i lata późniejsze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Sławatycze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Hanna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za I półrocze 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hanna na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 12. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Hanna z okazji 30 - lecia polskiego samorządu.
 13. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

cv

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31