Aktualności

Konsultacje społeczne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna

Przypominamy, że do 24 sierpnia 2020r. istnieje możliwość składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna. 

Projekt Studium dostępny jest:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna:  http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/608-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-studium-na-srodowisko 

- w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Hanna http://hanna.e-mapa.net/ - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne - Studium projekt,

- na portalu:  https://hanna.e-mapa.net/legislacja/mpzp/2547.html,

- w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 24 sierpnia 2020 r.:

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31