Aktualności

INFORMACJA

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych.

W przypadku naruszenia tego zakazu usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z usługobiorcą na odbiór ścieków, jednocześnie podlegając między innymi karze grzywny w wysokości do 10 000 zł. 

 Wójt Gminy Hanna

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31