– RAPORT O STANIE GMINY HANNA za rok 2023

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 roku poz. 609 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Hanna, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy . Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji dnia 28 czerwca 2024 r., na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie Przewodniczącemu Rady.

Raport dostępny w odnośniku poniżej:

Raport o stanie Gminy Hanna za rok 2023

Ważne:  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Back to top