– 2024 – czerwiec

Szanowni mieszkańcy, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 roku poz. 609 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Hanna, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy . Raport ten będzie rozpatrywany przez …

Back to top