– Informacja Wójta Gminy Hanna w sprawie oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych w dniu 21 maja 2024 r.

Wójt Gminy Hanna informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych, spowodowanych w dniu 21 maja 2024 r. przez grad i nawalny deszcz, są dostępne do pobrania pod linkiem:
  https://gminahanna.pl/wp-content/uploads/2024/05/Wniosek_o_oszacowanie_strat.doc
lub w Urzędzie Gminy Hanna w pokoju nr. 6 i 7.
Wojewoda Lubelski został poinformowany, że powołana komisja nr 252 z dn. 14.08.2023 r. przystępuje do szacowania szkód.

Wójt Gminy Hanna
/-/ Grażyna Kowalik

Back to top