– 2023 – sierpień

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać samodzielnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

W dniu …

Back to top